Wat is 5S?

 

De 5S-methode is een gestructureerd programma om aan werkplekorganisatie en -standaardisatie te doen. De methode verhoogt het eigenaarschap en de betrokkenheid van alle medewerkers en leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen en het verhogen van de (product- en proces)veiligheid.

 

Analyseren en optimaliseren

5S zorgt voor kwaliteitsverbetering door middel van vijf stappen: Scheiden voor het verwijderen van overbodige of onjuist geplaatste items, Schikken voor het optimaal indelen, Schoonmaken voor makkelijker en veiliger werken, Standaardiseren voor duidelijke afspraken en Stimuleren voor bewustwording en draagvlak bij uw medewerkers.

 

De resultaten

Doordat de medewerkers zelf de verantwoordelijkheid krijgen voor het uitvoeren van 5S ontstaat merkbaar enthousiasme en betrokkenheid en zijn verdere verbeteringen mogelijk. De resultaten overtreffen meestal de verwachtingen:

  • een kwalitatief beter product (minder variatie, betere compliance)
  • gemotiveerdere werknemers (lager ziekteverzuim, minder verloop en grotere betrokkenheid en enthousiasme)
  • verhoging van de veiligheid (niet meer zoeken, wachten en onnodig lopen )
  • efficiency en kostenverlaging (betere uptime van machines en minder afkeur)

 

5S training pakket

Vraag direct uw gratis inlogcode voor de online 5S introductievideo aan!