Cursus

 

Om onze kennis over World Class Management, Lean Management, Total Productive Maintenance en Statistical Engineering voor iedereen toegankelijk te maken, organiseert TPF Europe B.V. diverse cursussen. Ervaren trainers zorgen voor een directe koppeling van theorie en praktijk, zodat het geleerde snel in de eigen praktijk toe te passen is.

 

Onderstaande cursussen zijn op basis van open inschrijving en zijn bij uitstek geschikt voor directieleden, operations-, logistiek maintenance en kwaliteitsmanagers, teamleiders en interne change agents. De open inschrijving heeft als voordeel dat u direct ervaringen kunt uitwisselen met deelnemers van andere bedrijven. Al deze cursussen duren 1 dag, tenzij anders vermeld.

Ook zijn voor onderstaande cursussen bedrijfsinterne trainingen mogelijk. De training kan dan veel beter afgestemd worden op uw specifieke situatie. Gebruik ons Contactformulier voor meer informatie of om u aan te melden.

 

Open inschrijvingen

 

Introductiecursus Lean Manufacturing

Een cursus waarin alle basisaspecten van Lean Manufacturing aan de orde komen. Deze workshop geeft een overzicht wat Lean Manufacturing inhoudt en wat het voor uw organisatie kan betekenen. Behalve het behandelen van basisprincipes (flow, pull, waarde) en Lean-concepten (Value Stream Mapping, 5S, Kaizen en Kanban), wordt in deze workshop ook stilgestaan bij de wijze waarop u Lean in uw organisatie kunt implementeren.

 

DOELGROEP
Medewerkers met een bedri jfskundige of technische achtergrond, met werkniveau HBO en hoger.
Deze ééndaagse workshop is bij uitstek geschikt voor Algemeen Directeuren, Plant- en Operations Managers en afdelingshoofden.
 

FREQUENTIE
De centrale uitvoering van de workshop is tweemaal per jaar (voorjaar en najaar). In house training (training op lokatie) is mogelijk. Daarmee kan tevens beter ingespeeld worden op de eigen praktijk.

 

WERKVORMEN
Cursusmethodiek: een plenaire inleiding, gevolgd door een simulatie waarin een aantal onderwerpen aan bod komen. Ook wordt audio visueel materiaal gbruikt. Tevens een case presentatie hoe zij Lean Management hebben ingevoerd.

 

Er is veel ruimte voor interactie en de deelnemers toetsen hetgeen geleerd wordt steeds aan de eigen werkomgeving.
Leermiddelen: Cursusmap met sheets en voorbeelden.
Deelnemeraantal: maximaal 14 personen

 

De kosten bedragen per deelnemer € 495,- (exclusief BTW). Groepskorting is mogelijk.

 

5S werkplekorganisatie en -standaardisatie

De 5S-methode is een gestructureerd programma om aan werkplekorganisatie en –standaardisatie te doen. Het 5S-programma is een reeks van algemene principes en biedt praktische handvaten die uitmuntende prestaties ondersteunen. Een overzichtelijke, goed georganiseerde en logisch opgebouwde werkplaats werkt motiverend, zowel voor de mensen op de vloer, als voor leidinggevenden. Het 5S-programma bevordert teamwork, (zelf)discipline, veiligheid, een ordelijke manier van werken en zorgt voor een verhoging van de productkwaliteit en productiviteit. Het 5S-programma biedt praktische handvatten waar op te letten, en hoe te verbeteren.

5S is in de jaren vijftig in Japan ontstaan. 5S staat voor de 5 stappen die worden doorlopen: Seiri (Scheiden), Seiton (Schikken), Seiso (Schoonmaken), Seiketsu (Standaardiseren) en Shitsuke (Stimuleren en in stand houden).

Na afloop kunt u:

 • de essentie van de aanpak vertellen en wat het oplevert voor uw organisatie
 • beoordelen hoe 5S u kan helpen het werk beter te organiseren
 • een stappenplan opzetten om 5S te implementeren

DOELGROEP
Medewerkers met een technische achtergrond, met werkniveau van ervaren MBO, HBO en hoger.
Deze ééndaagse workshop is bij uitstek geschikt voor Plant-, Operations en Maintenance Managers, proces en productie engineers en productiemanagement
 

FREQUENTIE
De centrale uitvoering van de workshop is tweemaal per jaar (voorjaar en najaar). In house training (training op lokatie) is mogelijk. Daarmee kan tevens beter ingespeeld worden op de eigen praktijk.


WERKVORMEN
Cursusmethodiek: een plenaire inleiding, gevolgd door een gedetailleerde behandeling van de stappen. Hiervoor wordt het 5S trainingspakket met videos gebruikt. Tevens presenteert iemand uit de praktijk hoe zij 5S hebben toegepast. Deze presentatie zal worden verzorgd door Huub Buckx, TPM Manager bij Campina.
 

Er is veel ruimte voor interactie en de deelnemers toetsen hetgeen geleerd wordt steeds aan de eigen werkomgeving.
Leermiddelen: Cursusmap met sheets en voorbeelden.
Deelnemeraantal: maximaal 14 personen

De kosten bedragen per deelnemer € 495,- (exclusief BTW). Groepskorting is mogelijk.

 

TPM introductie

Total Productive Maintenance (TPM) is een innovatieve aanpak die de effectiviteit van productiemiddelen optimaliseert, productievertragingen vermindert en betrokkenheid van operators vergroot. TPM combineert de Amerikaanse praktijk van preventive maintenance met het Japanse concept van total quality control en total employee involvement. Deze aanpak is bijzonder geschikt als carrier voor verbeterprojecten in de productie. Het zichtbaar maken van de verliesgevende factoren door het gestructureerd verzamelen en bewerken van productiegegevens, samen met het bevorderen van teamwork en ownership leiden tot een gemotiveerde, sterke en transparante organisatie met vergrootte productiviteit.

Na afloop kunt u:

 • de essentie van de aanpak vertellen
 • beoordelen hoe TPM u kan helpen
 • op basis van verkregen inzichten actieplannen toetsen op de effectiviteit voor de productie
 • volgens de TPM methodiek de productieverliezen in uw eigen productieproces in kaart brengen en de verbetermogelijkheden definiëren.

De kosten bedragen per deelnemer € 495,- (exclusief BTW).

 

Omsteltijdreductie door SMED

Omstelverliezen zijn één van de zes grote verliezen uit de TPM methode. Single Minute Exchange of Dies (SMED) is een aanpak die helpt de output- en kwaliteitsverliezen ten gevolge van omstellen te reduceren. De methode is in Japan door Shigeo Shingo ontwikkeld en heeft vele bedrijven geholpen het tijdverlies met een factor 10 of meer te verminderen. Het analyseren van het omstelproces, samen met het bevorderen van teamwork en ownership, leidt tot een grote afname in omstelverliezen en het is nog leuk om te doen ook!

 

Na afloop kunt u:

 • de essentie van de aanpak vertellen
 • beoordelen waar SMED u kan helpen
 • op basis van verkregen inzichten actieplannen toetsen op de effectiviteit voor de productie
 • volgens de SMED methodiek de omstelverliezen in uw eigen productieproces in kaart brengen en de verbetermogelijkheden definiëren.

De kosten bedragen per deelnemer € 495,- (exclusief BTW).

 

Inhouse trainingen

Bovenstaande beschrijving heeft betrekking op de open inschrijving cursussen. Deze trainingen kunnen echter ook bedrijfsintern worden uitgevoerd. De inhoud is dan beter op uw situatie afgestemd. De cursussen Meetsysteem Evaluatie, Design of Experiments, Value Stream Mapping en logistieke concepten in combinatie met ERP systemen worden alleen bedrijfsintern uitgevoerd.

 

Extra informatie en aanmelden

Gebruik ons Contactformulier voor meer informatie of om u aan te melden.